Požarevac dobija farmu za uzgoj i eksploataciju matičnih jata živine

Požarevac dobija farmu za uzgoj i eksploataciju matičnih jata živine

Foto: Pixabay // ilustracija

Big brojler iz Požarevca dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju farme za uzgoj i eksploataciju matičnih jata živine na KO Brežane.

Objekti bi trebalo da se grade fazno, pored puta Požarevac – Brežane.

Površina parcele iznosi 38.397 m2. Ukupna bruto razvijena građevinska površina svih objekta iznosi 12.610,37 m2. Ukupna neto površina svih objekta iznosi 11.727,13 m2.

Predračunska vrednost radova je, prema dozvoli, 108.821.633 dinara bez PDV a.

Projekat za građevinsku dozvolu izradio je Projektni biro Studio Pavlović iz Požarevca.

KOMENTARIŠI