Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za ugradnju gumenih panela na putnom prelazu preko železničke pruge u ulici Moše Pijade u Požarevcu.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.01.2018. godine do 10 časova, a ugovor će biti  potpisan sa ponuđačem (ponuđačima) koji ima najisplativiju-najmanju ponuđenu cenu i ispunjava uslove navedene u javnoj nabavci.

Svi upotrebljeni materijali moraju imati odgovarajuće sertifikate kvaliteta koji se
dostavljaju nadzoru.

Kolosečni materijal koji se ugrađuje u kolosek mora biti nov i  mora zadovoljiti propisane standarde kvaliteta za navedenu vrstu materijala koji se  takođe dostavljaju nadzoru. Kontrolu kvaliteta pri nabavci i ugradnji kolosečnog  materijala vrši nadzor “Infrastrukture železnice Srbije”, navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Procenjena vrednost javne nabavke je 3.583.333,00 din bez PDV-a.

KOMENTARIŠI