Foto: Urban City // B.P.

JKP „Vodovod i kanalizacija” Požarevac prosledio je na našu adresu elektronske pošte saopštenje za javnost posle teksta koji je objavljen na portalu “Pištaljka” i “Cenzolovka”, ali i na našem portalu sa naslovom “Uzbunjivač Darko Nenadić dobio požarevački vodovod na sudu”. Saopštenje JKP „Vodovod i kanalizacija” Požarevac prenosimo u celosti.

“Naime, već neko određeno vreme ime JKP „Vodovod i kanalizacija„ putem internet portala i društvenih mreža, dovodi se u kontekst neodgovornog i nesavesnog preduzeća, a po navodima tzv „uzbunjivača”, „da truje građane” Grada Požarevca”, navodi se u saopštenju.

“Ta tvrdnja se odnosi na projekat izgradnje Dragovačkog cevovoda gde se po rečima uzbunjivača koristilo 50 kg sintetičkog lepka koji je po njegovim rečima lepak kancerogenog porekla i time narušava zdravlje odnosno (truje) krajnje korisnike usluga JKP „Vodovod i kanalizacija”. Zbog svih ovih neistinitih navoda JKP „Vodovod i Kanalizacija” angažovao je referentni INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJbE SRBIJE „Dr Milan Jovapovili Batut” Beograd, CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU – ODSEK ZA EKOTOKSIKOLOGIJU da izvrši analizu pijaće vode na poznate sastojke lepkova i sadržaj metala, uzorkovanjem na Dragovačkom cevovodu”, dodaje se u saopštenju za javnost.

“Uzorkovanje je obavljeno na mestu potrošnje korisnika u seoskom naselju Dragovac, ulica Moravska. Ovo su rezultati koji su stigli nakon detaljnog ispitivanja i analiza: Izveštaj o ispitivanju br.483 od 19.04.2021.g i Stručno mišljenje o higijenskoj ispravnosti analiziranih uzoraka br.223 od 16.04.2021.g. ukazuje na nepostojanje bilo kakvih primesa koje mogu da ukažu na postojanje opasnih supstanci.

Foto: JKP Vik

STRUČNO MIŠLJENJE: NA OSNOVU REZULTATA LABARATORIJSKIH ISPITIVANjA UTVRĐENO JE DA NAVEDENI UZORAK 1237 U ODNOSU NA KONTROLISANE FIZIČKOHEMIJSKE PARAMETRE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE PRAVILNIKOM O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE (SL. LIST SRJ BR.4/98, BR.44/99 I 28/2019). Treba reći i ovo da je po završetku izgradnje cevovoda Zavod za javno zdravlje Požarevac izvršio osnovno fizičkokemijsko i mikrobiološko ispitivanje. U izveštaju BR. B6148 od 08.12.2008.g. ocenjuje se da ispitivani uzorak ODGOVARA odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životiih namirnica i predmeta opšte upotrebe(Sl.List SRJ 6r53/91 i 37/2002) i Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pitle(Sl.list SRJ br. 42/98 i 44/99).

Na osnovu svih ovih rezultata, obe referentne Ustanove, dokazuje se daje „uzbunjivač” zloupotrebio instituciju uzbunjivača i svojim navodima i tvrdnjama obmanuo i uznemirio građane Grada Požarevca i naselja Dragovac”, dodaje se u saopštenju.

“Ovim putem apelujemo na naše sugrađane koji su u sistemu vodospabdevanja JKP „Vodovod i kananizacija” da ne prihvataju kao istinite objave koje ne dolaze od nadležnih institucija u vezi sa kvalitetom vode. Za sve informacije mogu se svakodnevno obratiti stručnim službama JKP „Vodovod i kanalizacija”. Napominjemo da je naša zakonska obaveza ali i moralna dužnost da u slučaju bilo kakvih poremećaja u kvalitetu pijaće vode obavestimo blagovremeno svoje korisnike jer nam je briga o zdravlju građana i korisnika naših usluga na prvom mestu. Imajući sve ovo u vidu naša obaveza kao društveno odgovornog preduzetla je da građanima naselja Dragovac kažemo sledeće: U proteklih nedelju dana Interna Labaratorija JKP Vodovod i kanalizacija izvršila je uzorkovanje u Dragovcu u domaćinstvima, sa točećih mesta na kućnoj instalaciji. Kućne instalacije su povezane na sopstvene bunare. Na osnovu dobijenih rezultata, pojedini paramteri fizičkohemijskih analiza prelaze maksimalnu dozvoljenu koncentraciju propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Zbog navoda „uzbunjivača” u prethodnom periodu, na Dragovačkom cevovodu je priključen samo jedan korisnik (bivši radnik JKP). Neistiniti navodi doprineli su da ostali stanovnici Dragovca ostanu u režimu korišćenja sopstvenih bunara. Samo jedan deo naselja pokriven je novom vodovodnom mrežom dok je zbog permanentne kampanje iznošenja neistina zaustavljno dalje širenje odnosno nisu nastavljeni dalji planirani infrastrukturni radovi. Neistinitim tvrdnjama i zloupotrebom institucije „uzbunjivača” naneta je materijalna šteta i narušen ugled JKP „Vodovod i kanalizacija” Požarevac. U narednom periodu preduzećemo odgovarajuće Zakonske msre, a sve u cilju zaštite interesa i zdravlja građana Grada Požarevca, zaključuje se u saopštenju za javnost.

Izveštaje Instituta za Javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Zavoda za Javno Zdravlje Požarevac možete preuzeti OVDE.

4 KOMENTARA

  1. Danas čujem da Viđeniji građani Požarevca sami određuju koliko plaćaju vodu i da je to jako lepo prihvaćeno u Vodovodu.

KOMENTARIŠI