Foto: Urban City / B.P.

Opština Golubac oglasila je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju novog sportskog centra. U okviru kompleksa je planirana izgradnja teniskih terena, svlačionica, restorana sa pogledom na Dunav, akva parka i bazena

Kompleks će se prostirati na oko 1,1 hektar, na prostoru gde se već nalaze tereni za mali fudbal, rukomet i odbojku na pesku, a zemljište je podeljeno na četiri zone.

U okviru zone 1, zadržava se postojeći polivalentni teren (mali fudbal, rukomet), a planirana je izgradnja dva teniska terena. Takođe je, planirana izgradnja i svlačionice sa tuš kabinama i sanitarnim čvorom za korisnike sportskih sadržaja.

U istočnom delu područja planirana je izgradnja akva parka.

U okviru akva parka planirana je izgradnja tri bazena: plivačkog pravougaonog oblika, dimenzija 16h25m, dubine 1,50m, koji će u hladnim, zimskim danima biti prekriven balon halom; bazena nepravilnog oblika, dubine 0,80 m i bazena kružnog oblika, dubine 0,40 m.

Vodene površine bazena (bazeni B2 i B3) moguće je opremiti sa pratećim sadržajima kao što su vodene pečurke, slapovi, vodeni tobogani i druge vodene atrakcije.

U krajnjem istočnom delu ove zone planirano je smeštanje mašinske zgrade sa sanitarnim čvorom, koji će ujedno služiti i za korišćenje tobogana.
U okviru ove zone, moguće je smestiti oko 300 ležaljki.
Zona 3 obuhvata planirani restoran, manjeg kapaciteta, koji je funkcionalno podeljen na dve celine, tako da nesmetano mogu da ga koriste posetioci akva parka i sportskih terena. Sa terasom na prvom spratu omogućen je pogled ka Dunavu i ka teniskim terenima.
Zona 4 obuhvata planirani parking prostor, gde je obezbeđeno 26 parking mesta za putnička vozila.
Obrađivač projekta je Arhiplan doo za planiranje, projektovanjee i konsalting Aranđelovac.

KOMENTARIŠI