Većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na prvoj konstitutivnoj sednici Skupštine Grada Požarevca za predsednika Skupštine Grada Požarevca izabran je Predrag Mijatović. Za zamenika predsednika Skupštine Grada Požarevca izabrana je Nataša Krstić, a za sekretara izabrana je Anđelka Otašević, diplomirani pravnik.

Foto: Urban City

Predrag Mijatović rođen je 1978. godine u Požarevcu, osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu, visoko obrazovanje stekao je u Novom Sadu, na Fakultetu Tehničkih nauka. Doktorant je istoimenog fakulteta. Od 2008. godine radi u Visokoj tehničkoj školi u Požarevcu kao asistent na studijskoj grupi Elektrotehnika i računarstvo. Autor je više naučnih stručnih radova iz oblasti telekomunikacija, kao i učesnik projekata i biznis planova.

Foto: Urban City

Mijatović se ovom prilikom zahvalio na izboru na mesto predsednika Skupštine Grada Požarevca i dosadašnjem predsedniku Bojanu Iliću na predanom radu.

Saša Pavlović novi gradonačelnik Požarevca

KOMENTARIŠI