Sastanku su prisustvovali ministri prosvete i rada sa saradnicima, predstavnici ministarstava lokalne samouprave i finansija, kao i predstavnici sindikata.

U ime Sindikata obrazovanja Srbije sastanku su prisustvovali predsednica mr Valentina Ilić, predsednik Odbora za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Novak Katić, kao i pravna savetnica SOS Nikolina Maljković.

Osnovni problem je način finansiranja predškolskih ustanova i usklađivanja osnovice:

1. za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskim ustanovama u sredinama u kojima to nije realizovano;

2. da se osnovica uskladi do izrade novoh zakona o platama i platnim razredima, kako bi planirano novo povećanje plata moglo da se primenjuje na istu osnovicu za sve zaposlene u predškolskim ustanovama.

Usaglašeno je da naredni prelazni period (2018. godina) bude period kada će se iznaći model finansiranja predškolskih ustanova iz budžeta Republike Srbije.

KOMENTARIŠI