Danas, 16. maja, načelnik Gradske uprave Grada Požarevca Aleksandar Simonović, održao je konferenciju za medije u Uslužnom centru povodom novog servisa namenjenog građanima.

Pored već postojećih usluga u Uslužnom centru u Požarevcu biće dostupne i usluge koje će obavljati sekretari svih mesnih zajednica na teritoriji Grada Požarevca.

“Od danas će sekretari svih mesnih zajednica sa teritorije Grada Požarevca svoje poslove obavljati i u Uslužnom centru. Oni će izdavati određena uverenja i obavljati druge administrativno-tehničke poslove, čime će omogućiti komunikaciju između građana i Saveta MZ. Smatramo da time što će sekretari svih MZ na teritoriji Grada Požarevca biti smešteni na ovu lokaciju, omogućiti da građani svoje potrebe obavljaju na brži i jendostavniji način.

ALEKSANDAR SIMONOVIĆ

Verujemo da smo na ovaj način zaokružili jednu celinu, s obzirom da se u Uslužnom centru već nalaze matičari koji izdaju Uverenja o državljanstvu, Izvode iz matičnih knjiga rođenih, zaposleni koji obavljaju poslove koji se odnose na izbegla i raseljena lica, kao i dva diplomirana pravnika koji pružaju usluge pravne pomoći“, podvukao je Simonović.

Načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović je dodao da će Gradska uprava nastaviti da radi u pogledu zadovoljenja potreba građana na što brži i jendostavniji način, a očekuju se uskoro i nove usluge u Uslužnom centru.

KOMENTARIŠI