Predstavljen projekat „Postizanje inkluzivnog socio-ekonomskog razvoja kroz podsticanje preduzetništva i zapošljavanja Roma’’

Predstavljen projekat „Postizanje inkluzivnog socio-ekonomskog razvoja kroz podsticanje preduzetništva i zapošljavanja Roma’’

Završetkom ovog projekta, do kraja 2020. godine, očekuje se da posao dobije 40 lica.

Projekat inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa sprovodi se u partnerstvu Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i kabineta Zorane Mihajlović, potpredsednice Vlade RS, koja je i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije „Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine“.

U Požarevcu, u okviru projekta realizuje se niz aktivnosti koje su veoma bitne za održivo zapošljavanje ne samo Roma i Romkinja nego i ostalih socijalno ugroženih kategorija. Projektom je predviđeno direktno zapošljavanje 40 osoba do kraja 2020. godine, kada se planira završetak projekta.

Menadžer projekta Vladimir Petrović je ovom prilikom istakao da postoji šest kategorija, a dve su direktno vezane za zapošljavanje, pre svega 40 osoba, do kraja 2020. godine kada se i planira završetak projekta.

Jedna se odnosi na finansiranje početnika u biznisu gde će biti opredeljeno do 6 hiljada evra za nabavku opreme, a druga na finansiranje, odnosno kupovinu mašina za proizvodnu delatnost u visini do 5 hiljada evra za već postojeća privredna društva i preduzetničke radnje, dok se druge četiri komponente odnose na stvaranje mogućnosti za zaposlenje, pre svega na obuku za deset lica prema njihovim interesovanjima i potrebama. Pored ove u planu je i obuka za pet osoba koje će raditi u internet radiju „Romsko srce“, kao i šestomesečni program za mlade koji se odnosi na karijerno vođenje i savetovanje.

Projektom je predviđeno i istraživanje na tržištu rada koje treba da da širu sliku šta to koči zapošljavanje, ne samo pripadnika romske populacije, već i drugih kategorija socijalno ugroženog stanovništva, kao što su samohrani roditelji, mladi u ruralnim sredinama i ostale marginalizovane grupe koje nisu mogle da nađu zaposlenje na teritoriji grada Požarevca.

KOMENTARIŠI