Foto: Pixabay // ilustracija

U svečanoj sali Skupštine opštine Veliko Gradište predstavljen je projekat ugradnje solarnih panela na objekat osnovne škole i predškolske ustanove u Velikom Gradištu.

Prezentaciju su, pored lokalne samouprave, organizovali Fondacija za otvoreno društvo i Energetska zadruga Energopionir, a skup je ujedno označio i početak aktivnosti informisanja i ispitivanja zadovoljstva građana oviom projektom i merama ulaganja u energetsku efikasnost.

Projekat sufinasira Fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, i u okviru istog biće ugrađeni solarni paneli za proizvodnju električne energije na oba objekta, ukupne vrednosti 3.500.000 dinara.

Ulaganje u energetsku efikasnost objekata javne namene predstavlja višenamenski projekat koji, osim što doprinosi energetskoj efikasnosti, doprinosi i zaštiti životne sredine, finasijskim uštedama i unapređenju javne infrastrukture, a indirektno i unapređenju mera zdravstvene zaštite, zaštite prirodnih dobara i populacione politike.

Očekivana godišnja ušteda je 20% na svakom od ova dva objekta u energetskom smislu, što u finasijskom smislu znači uštedu od okvirno 350.000 dinara.

Ova sredstva će od ostvarene uštede biti iskorišćena posebnim programom za posticanje aktivnosti i mera za bolje razumevanje značaja obnovljih izvora energije, učenje o čistim i obnovljivim energijama i za sufinasiranje lokalnih  ekoloških akcija.

KOMENTARIŠI