Prekogranična saradnja rumunske opštine i opštine Žagubica

Prekogranična saradnja rumunske opštine i opštine Žagubica

U okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, opština Žagubica sa opštinom Rekaš, županija Timiš, radi na realizaciji zajedničkog projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“

Projekat ima za cilj ima unapređenje uslova i poboljšanje kapaciteta prekograničnih partnera u oblasti zaštite životne sredine i smanjenja rizika od požara.

Organizovanjem PRES konferencije u Rekašu, ozvaničen je početak realizacije projektnih aktivnosti. Konferenciji u Rumuniji prisustvovali su predstavnici opštine Žagubica koji su istakli značaj projekta za nerazvijenu žagubičku opštinu. Zamenik predsednika opštine Žagubica Predrag Ivković, istakao je da će realizacijom Projekta opštine Rekaš i Žagubica smanjiti potencijalne rizike u oblasti zaštite životne sredine, a lokalne samouprave definisati efikasnije načine delovanja u oblasti protivpožarne i zaštite životne sredine čime se stvaraju uslovi za efikasniju zaštitu građana i njihove imovine.

Pavel Teodor, predsednik opštine Rekaš, istakao je značaj samog projekta i izrazio nadu da će se isti uspešno realizovati i da će opština Rekaš , po završetku aktivnosti na projektu, dobiti dva multifunkcionalna vozila i prateću vatrogasnu opremu.

Realizacija Projekta predviđena je do novembra 2018.godine, a tokom realizacije predviđena je izrada procene i studije životne sredine i smanjenjenje potencijalnih rizika, organizovanje akreditovane obuke za vatrogasce, organizovanje radionica na temu značaj zaštite životne sredine i nabavka vatrogasne opreme i dva vatrogasna vozila.

Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“ finansira Evropska unija kroz program Prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Ukupna vrednost projekta je milion i četristo hiljada eura, od čega je donacija Evropske unije milion i dvesta hiljada eura, a učešće prekograničnih partnera dvesta hiljada eura.

KOMENTARIŠI