PODELI

Završena obuka zaposlenih iz svih ogranaka EPS-a za primenu standarda ISO 45001:2018

Uprava JP EPS i Sektor za IMS ogranka „TE-KO Kostolac“ organizovali su u Kostolcu 14. i 15. marta obuku za 32 zaposlena iz organizacionih celina Integrisanog sistema menadžmenta i Bezbednosti i zdravlja na radu iz svih ogranaka EPS-a. Cilj obuke bila je priprema za migraciju sa dosadašnjeg standarda OHSAS 18001:2007 na novi standard za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:2018.

− Svrha novog standarda je da organizacijama omogući da pruže bezbedno i zdravo radno mesto, da se spreče povrede ili narušavanje zdravlja u vezi sa radom, kao i da se proaktivno poboljšavaju performanse bezbednosti i zdravlja na radu. Novi standard ISO 45001:2018 trebalo bi da pomogne organizacijama u poboljšavanju bezbednosti, smanjenju rizika na radnom mestu i stvaranju bezbednijih uslova rada – rekla je Tijana Perić, rukovodilac Sektora za integrisani sistem menadžmenta u kostolačkom ogranku EPS-a.

Ona je navela da se veliki gubici odražavaju na ekonomiju, ali i same zaposlene zbog ranog penzionisanja, izgubljenih dana zbog bolovanja ili odštetnih premija.

− Međunarodna organizacija za standardizaciju 2018. godine pokrenula je razvoj novog standarda zbog statističkih podataka kojima se raspolaže. Više od 6.300 ljudi u svetu dnevno izgubi život u akcidentima ili od oboljenja uzrokovanih radom − rekla je Perićeva.

Ona je istakla da se Sektor za IMS kostolačkog ogranka EPS-a intenzivno priprema za implementaciju novog standarda.

Kada je Međunarodna organizacija za standardizaciju objavila novi standard ISO 45001:2018, Institut za standardizaciju Republike Srbije počeo je aktivnosti na njegovoj implementaciji.

KOMENTARIŠI