Photo: Urban City // A.K.

Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj 9. avgusta 2022. godine, donela je Odluku o produženju važenja strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine.

Ovom Odlukom produžava se važenje Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine  do usvajanja Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

KOMENTARIŠI