Proizvodnja električne energije: Realizovan novembarski plan

Proizvodnja električne energije: Realizovan novembarski plan

Tokom novembra termoelektrane u Kostolcu su ostvarile planiranu proizvodnju električne energije u potpunosti i proizvele ukupno 577.574 MWh.

Posmatrano pojedinačno, u TE „Kostolac A“ je tokom novembra proizvedeno 176.091 MWh, pa je plan premašen za tri odsto. Blok A1 je tokom novembra proizveo 59.269 MWh električne energije, dok je blok A2 u istom periodu predao elektroenergetskom sistemu ukupno 116.822 MWh. Tokom grejne sezone termoelektrana „Kostolac A“ obezbeđuje i toplotnu energiju, kojom se snabdeva sistem za daljinsko grejanje Požarevca i Kostolca, kao i okolnih seoskih naselja. U tu svrhu proizvedeno je 52.449 MWht.

U TE „Kostolac B“ u novembru je proizedeno 401.483 MWh, što predstavlja gotovo stopostotnu realizaciju novembarskog plana. Proizvodni učinak po blokovima iznosi 210.379 MWh za blok B1, odnosno 191.104 MWh za blok B2.

KOMENTARIŠI