Proizvodnja električne energije: Sistemu predato 2,2 miliona MWh

Proizvodnja električne energije: Sistemu predato 2,2 miliona MWh

Do kraja aprila termoelektrane u Kostolcu proizvele su 2.224.301 megavat-čas električne energije.

Termoelektrana „Kostolac A” proizvela je ukupno 655.800 MWh električne energije. Pojedinačni proizvodni rezultati po blokovima su: 210.192 MWh za blok A1, dok je blok A2 u istom vremenskom periodu proizveo 445.608 MWh. Blokovi A1 i A2 treba da predaju do kraja ove godine ukupno 1,8 miliona MWh kako bi u potpunosti bio realizovan proizvodni plan.

Termoelektrana „Kostolac B“ u aprilu je proizvela 1.568.501 MWh. Blok B1 je proizveo 774.162 MWh, a blok B2 794.339 MWh. Do kraja godine, TE „Kostolac B“ treba da proizvede ukupno 4,52 miliona MWh, koliko iznosi plan proizvodnje za blokove B1 i B2.

Godišnji proizvodni plan za obe kostolačke termoelektrane iznosi ukupno 6,32 milona MWh.

KOMENTARIŠI