Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Biće ostvaren godišnji plan

Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Biće ostvaren godišnji plan

Termoelektrane ogranka „Kostolac“ predale su elektroenergetskom sistemu Srbije do kraja novembra 5.195.486.000 kWh električne energije, čime je premašen plan proizvodnje za 8,3 odsto.

To nagoveštava da je izvesno ispunjenje i godišnjeg plana proizvodnje. Ovom proizvodnom rezultatu treba da se doda i proizvodnja toplotne energije za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i okolnih naselja, tako da je tokom novembra proizvedeno i isporučeno oko 45.553 MWht za ovu namenu.

Na godišnjem nivou, blokovi TE „Kostolac A“ proizveli su ukupno 1.880.218.000 kWh električne energije, što je za 8,4 odsto više u odnosu na plan. Blok A1 je već 27. oktobra ispunio godišnji plan proizvodnje električne energije za 2019. Blokovi TE „Kostolac B“ proizveli su 3.315.268.000 kWh do početka decembra, odnosno oko 8,2 odsto više od planirane proizvodnje.

KOMENTARIŠI