Proizvodnja električne energije u „Kostolcu“: Premašen plan za februar

Proizvodnja električne energije u „Kostolcu“: Premašen plan za februar

Tokom februara u kostolačkim termoelektranama proizvedeno je 584 miliona kilovat-časova električne energije, čime je proizvodni plan premašen za 8,7 odsto. Ukupna proizvodnja od početka godine premašuje plan za 5,3 odsto i iznosi 1,19 milijardi kWh.

U TE „Kostolac A“ tokom februara proizvedeno je 175.237 miliona kWh, što je za 10 odsto više od plana. Po blokovima, proizvodnja bloka A1 za ovaj mesec iznosi 106,76 miliona kWh, dok je blok A2 realizovao proizvodnju koja iznosi 227,38 miliona kWh. Tokom zimskog perioda, ova termoelektrana obezbeđuje i toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i pripadajućih naselja, pa je za ovu namenu u februaru proizveden i 56.301 MWht toplotne energije.

U TE „Kostolac B“ u februaru je proizvedeno ukupno 408,74 miliona kWh, što je za osam odsto više od planiranog za ovu termoelektranu. Učinak po blokovima je 199,56 miliona kWh za blok B1 i 209,18 miliona kWh za blok B2.

KOMENTARIŠI