Projekat izgradnje šestog BTO sistema: Poslovi napreduju prema planu

Projekat izgradnje šestog BTO sistema: Poslovi napreduju prema planu

Radovi na montaži sistema počeli su 23. januara 2017. na montažnom placu PK „Drmno“, a 26. marta ove godine počeo je transport rotornog bagera na radnu poziciju.

Druga faza kineskog kreditnog aranžmana koja se realizuje u kostolačkom ogranku EPS-a obuhvata dva velika projekta. Prvi je izgradnja novog bloka B3, snage 350 megavata, u krugu Termoelektrane „Kostolac B“, a drugi izgradnja šestog BTO sistema, koji uključuje četiri paketa: rotorni bager, transportere, odlagač i trafostanicu „Rudnik 5“.

Novi rudarski sistem omogućiće povećanje godišnje proizvodnje uglja na „Drmnu“ sa devet na 12 miliona tona. Radovi na montaži ovog sistema počeli su 23. januara 2017. na montažnom placu Površinskog kopa „Drmno“, probe i podešavanja obavljane su od 23. septembra do 14. decembra 2018, a 26. marta ove godine počeo je transport savremenog rotornog bagera „SchRs 1400“ sa montažnog placa PK „Drmno“ na radnu poziciju na kopu.

Svi paketi su ugovoreni sa kineskom kompanijom CMEK 20. novembra 2013. godine. Stupili su na snagu 4. januara 2016, sa rokom završetka od 47 meseci. Rotorni bager, koji predstavlja prvi paket, CMEK je ugovorio sa nemačkom firmom „Thyssen Krupp Industrial Solution“ iz Esena. Mašinsku montažu radila je „Goša Montaža“, a elektromontažu „Mikro Kontrol“.

Foto: Energija Kostolac

Predmet ugovora za drugi paket, tračne transportere „B-2000“, četiri su pogonske stanice (VT-VI-5,VT-VI-6, OT-VI-7 i OT-VI-8), 5.000 metara trase transportera i dispečerski centar za upravljanje tračnim transporterima, kao i njihov nadzor. CMEK je tračne transportere ugovorio s firmom „Goša FOM“ iz Smederevske Palanke. Probe i podešavanja na montažnom placu trajale su od 25. jula do decembra 2018. godine. Transport pogonskih stanica VT-VI-5, VT-VI-6 počeo je 19. marta ove godine.

Odlagač je treći paket koji je ugovoren sa CMEK-om. Predmet ovog ugovora su odlagač kapaciteta 8.500 kubnih metara na sat i pretovarna kolica, a za ovaj posao je angažovana austrijska firma „FL Smidth“ (nekadašnji „Sandvik“). Probe na montažnom placu rađene su od novembara 2018. do februara 2019. Transport na radnu poziciju planiran je polovinom aprila ove godine. Pretovarna kolica odlagača montirana su na terenu, mestu rada odlagača.

I trafostanica „Rudnik 5“ je ugovorena sa kineskim CMEK-om. U sklopu te TS je i 110 kV dalekovod u dužini od tri kilometra. Projekat trafostanice uradila je firma „Elektroistok – Projektni biro“ iz Beograda, a izvođač radova je „Energotehnika Južna Bačka“ iz Novog Sada. Dozvolu za izgradnju „Rudnika 5“ izdalo je Ministarstva rudarstva i energetike 26. marta 2019, a oprema je već isporučena.

Vrednost paketa

Ukupna vrednost ugovora za izgradnju šestog BTO sistema iz kineskog aranžmana iznosi 97,6 miliona dolara. U tom paketu su rotorni bager (kapaciteta 6.600 kubnih metara jalovine na sat) vredan 41,6 miliona dolara, zatim četiri pogonske stanice i pet kilometara transportera u vrednosti od 31,4 miliona dolara, dok je ukupna vrednost odlagača (kapaciteta 8.500 kubnih metara na sat)  18,9 miliona dolara i trafostanice „Rudnik 5“ (110 kV u dužini od tri kilometra) 5,7 miliona dolara.

Za još četiri pogonske stanice i sedam kilometara transportera EPS je obezbedio dodatnih više od 27 miliona evra.

KOMENTARIŠI