Projekat „ROBOTEKA“ Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac

Projekat „ROBOTEKA“ Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac

Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac je novčana sredstva za projekat „Roboteka“ dobila na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti i namenjena su za nabavku 5 kompleta Lego EV3 Mindstorms robota i laptopova

Projekat „Roboteka“ obuhvata rad sa nekoliko kategorija korisnika Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac koje pripadaju Dečjem odeljenju i Odeljenju za mlade: učenicima osnovnih škola od petog do osmog razreda, srednjoškolcima i studentima.

LEGO EDUCATION je program specijalno osmišljen da bude podrška u radu sa osnovcima, srednjoškolcima i studentima i to su kategorije korisnika Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac kojima ova ustanova želi da ponudi nove usluge iz oblasti informacionih tehnologija.

Programi obuhvaćeni ovim sistemom učenja su korisni za razvijanje kreativnosti, kritičkog mišljenja i samostalnosti, podsticajno deluju u glavnim oblastima razvoja dece i mladih – socijalno-emocionalnom, kognitivnom, kreativnom i fizičkom.

Korišćenjem LEGO MINDSTORMS EV3 robota u radionicama podstiče se međusobna saradnja učesnika i stimuliše učenje putem realnih rešavanja problema. Ciljnim grupama se približavaju računarstvo i programiranje, prirodne nauke, matematika i nove tehnologije.

Foto: Biblioteka Požarevac

Koristi ovakvog načina učenja su višestruke – uz sklapanje, programiranje i za vanje komandi robotima, na pametan, brz i zabavan način se razvijaju prirodna radoznalost, nove veštine i samopouzdanje.

Ovakav vid rada sa mladima podržava STEM (Science, Tehnology, Engieneering and Mathematics – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) koncept u procesu učenja.
Značaj projekta „Roboteka“ ogleda se u pružanju podrške individualnom i neformalnom obrazovanju dece i mladih u skladu sa njihovom potrebom za inovacijama, kroz kvalitetno korišćenje slobodnog vremena i sticanje novih veština i znanja iz oblasti programiranja i robotike.

Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac realizacijom ovog projekta želi da kroz razvoj i obrazovanje mladih, pridobije nove i zadrži već postojeće korisnike, jer rad sa mladima podrazumeva veliku fleksibilnost i traženje novih rešenja pošto mladi vole promene.

Učestvovanjem u radionici „Roboteka“, korisnicima Dečijeg odeljenja i Odeljenja za mlade bilo bi omogućeno da sagledaju savremenu biblioteku iz druge perspektive, otvaranjem čitavog niza mogućnosti kroz inspirativne i edukativne sadržaje, tako da biblioteka postane mesto za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj mladih ljudi kroz izražavanje sopstvene darovitosti, kreativnosti i originalnosti korišćenjem savremenih edukativnih sredstava poput Lego EV3 Mindstorms robota.

Roboteka „EduLab“ – udruženje građana, organizuje trening edukatora u korišćenju Lego Education kompleta kroz jednodnevne obuke „Upoznavanje sa kompletom i osnove programiranja“ i „Upoznavanje sa kompletom i napredni oblici programiranja, primeri dobre prakse“. Dragana Glišić Živanović (Odeljenje za mlade) i Aleksandra Milenković (Dečje odeljenje) 5. i 7. novembra, prisustvovale su obuci i upoznale se sa osnovnim delovima kompleta i snovama programiranja robota.

Sledeća faza je formiranje grupa zainteresovanih učenika, koje će imati po deset polaznika jer je optimalno da na svakom kompletu robota radi po dvoje učenika i radionice će početi sa učenicima osnovnih škola.

Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac je novčana sredstva za projekat „Roboteka“ dobila na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti i namenjena su za nabavku 5 kompleta Lego EV3 Mindstorms robota i laptopova.

KOMENTARIŠI