Psihološka radionica „Pričajmo o… STRESU“

Psihološka radionica „Pričajmo o… STRESU“

Biblioteka u Kostolcu, Odeljenje Narodne biblioteke „IlijaM. Petrović“ Požarevac, u saradnji sa Udruženjem „Psihološki centar“ organizovala je 24. juna 2019. godine psihološku radionicu pod nazivom „Pričajmo o… STRESU“.

Danas smo vrlo često u prilici da čujemo druge ili sebe kako kažemo da smo pod stresom. Stresovi nam se događaju u porodici, na poslu, pred šalterima, u saobraćaju… Stres pogađa ceo organizam – naše telo, misli, osećanja i ponašanja.

Psiholozi se slažu u tome da su u odgovoru na stres veoma važne naše interpretacije stresnih događaja, odnosno značenje koje tim događajima pridajemo, a takođe je važan sistem veština i odbrana pred stresom koji je osoba tokom svog razvoja razvila. Upravo od ovih specifičnosti zavisi nivo čovekove osetljivosti na stres, a takođe i brzina i efikasnost njegovog reagovanja.

Kroz promišljanje o ličnim iskustvima, učesnice radionice navele su niz stresnih događaja, koji ne moraju uvek biti negativni. Stres je prirodna pojava koja se odvija pri pokušaju organizma da se prilagodi nekom životnom izazovu, događaju, situaciji. Iz ovoga proizilazi da i pozitivni događaji mogu biti stresni, kao što su na primer: venčanje, rođenje deteta, preseljenje, premeštaj na bolje radno mesto.

Često ne prepoznamo na vreme da li kod nas ili nama bliskih osoba postoje negativne posledice stresa, a bez toga nema pravovremenog reagovanja. Tokom radionice evidentiran je i protumačen niz specifičnih telesnih i psihičkih znakova stresa i kao najčešći su izdvojeni: znojenje, drhtanje, poremećaj varenja, vrtoglavica, pad imuniteta, hormonski poremećaji, konfuznost, pesimizam, suicidalnost, agresivnost, povlačenje u sebe, zloupotreba alkohola, cigareta, lekova, droga.

Zaštita od stresa leži u promeni načina razmišljanja i otklanjanju iracionalnih uverenja koja nas održavaju u stresu. Kroz analizu konkretnih životnih situacija, pokazano je u kojoj meri je stvarnost proizvod naše percepcije, načina na koji doživljavamo i tumačimo ono što nam se događa. I u najtežoj situaciji imamo moć izbora i mogućnost da preuzmemo odgovornost za posledice odluka koje donosimo. Birajući misli, mi biramo ne samo emociju i ponašanje, već određujemo i tokove fizioloških procesa.

Radionica je završena antistres tehnikom koja kombinuje metodu dubokog disanja i mišićne relaksacije i tako dovodi telo i psihu u stanje potpunog mira i opuštenosti.

Autor i voditelj radionice „Pričajmo o… STRESU“ Olivera Hajrović, specijalista medicinske psihologije.

KOMENTARIŠI