Na osnovu Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu, raspisan je konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju  prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Požarevac i imaju  prebivalište na području Grada Požarevca.

Na javnim radovima se angažuje najmanje pet nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, a visina primanja 28.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom

Dodatne informacije se mogu dobiti u Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem  telefona 012/538-102;012/538-107,012/538-104, na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. , na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

1 KOMENTAR

  1. Pa to je za robove a ne za normalnog radnika. Puno radno vreme za 28000 din. Vlada predstavlja prosečni lični dohodak preko 50000din. Još jedan promašeni program koji će lokalnim političarima dati puna usta priče o pomoći i o poboljšanju socijalnog položaja nezaposlenih.
    Ako se malo vratimo unazad i pristimo ko je sve bio na vlasti u Požarevcu nije čudno da se ovako nešto promoviše kao napredna ideja od današnjih političara.
    Želim vam da vam se niko za ovu bedu od novca prijavi na konkurs.

KOMENTARIŠI