Novi dispečerski centar, Foto: Energija Kostolac

Posle odličnih rezultata sa šestim BTO sistemom, na savremeni način upravljanja iz proširenog dispečerskog centra uključiće se i peti BTO sistem.

-Zahvaljujući šestom BTO sistemu i načinu njegovog upravljanja iz dispečarskog centra, uspešno su dokazani funkcionalnost i značaj u proizvodnji otkrivke. Svaki naredni korak proširenja dispečerskog centra na ostale sisteme garantovano će biti uspešan, rekao je Zoran Miladinović, upravnik Sektora elektroodržavanja na Površinskom kopu „Drmno“.
On je istakao da se nastavlja dalji razvoj automatizacije daljinskog upravljanja, nadzora, pregled statusnih signala i brzo otklanjanje kvarova na proizvodnim sistemima.

− Izgradnjom dispečerskog centra za šesti BTO sistem, koji je razvojnog tipa, napravljena je prekretnica, pre svega u funkcionalnom smislu, proširenjem opcija i mogućnosti samog sistema na tehnološkom nivou upravljanja proizvodnjom na mašinama. Vođeni prethodnim uspehom u realizaciji tog projekta, Sektor elektroodržavanja pokrenuo je inicijativu proširenja dispečerskog centra kako bi se pokrio i rad petog BTO sistema. To će se realizovati uspostavljanjem bolje i savremenije kontrole rada elektro i mašinske opreme, ali i rudarsko-tehnoloških funkcija – kazao je Miladinović.

Zoran Miladinović, Foto: Energija Kostolac

On je objasnio da je bilo potrebno veliko angažovanje različitih struka iz elektrotehnike da bi se sproveo jedan ovakav korak. Na prvom mestu to su bili stručnjaci iz oblasti energetike, upravljanja i telekomunikacija.

− Nova savremena oprema treba da bude kompatibilna sa već ugrađenom u novi dispečerski centar i postojećom opremom na petom BTO sistemu. Sada se konačno može reći da je implementacija projekta modernizacije petog BTO sistema i njegovo uključenje u novi dispečerski centar izvesna, tako da sada ulazimo u fazu realizacije. Izvesno je i da slede veoma kompleksni poslovi, koji će dovesti do potpuno nove forme, funkcionalnosti i samog izgleda dispečerskog centra petog BTO sistema. Ovo nije kraj razvoja dispečerskog centra, već jedan korak u nizu do njegove konačne forme – istakao je Miladinović.

Sledi modernizacija dispečerskog centra petog BTO sistema, Foto: Energija Kostolac

Savremena rešenja

Projekat modernizacije petog BTO sistema sastoji se od:

– Ugradnje opreme video-nadzora na objektima sistema, čime će pokrivenost kamerama biti znatno bolja;

– Uvođenja telefonske komunikacije dispečera sa svim rukovaocima na sistemu, pored već postojeće radio-komunikacije;

– Ugradnje potrebne elektroopreme na svakom objektu sistema za potrebe video i audio prenosa podataka:

– Ugradnje elektroopreme upravljačkog sistema na svakom objektu;
– Ugradnje opreme u dispečerskom centru (monitori, svičevi, računari);
– Ugradnje opreme za realizaciju komunikacije na bazi optike;
– Ugradnje opreme za bežični prenos svih vrsta podataka sa bagera i odlagača do prvih pogonskih stanica;

– Potpune reorganizacija sadašnje forme dispečerskog centra;

– Izmene u aplikativnim softverima u pravcu savremenijih rešenja i prilagodljivosti prema primenjenoj savremenoj komunikacionoj opremi.

KOMENTARIŠI