PODELI

Skup je namenjen lokalnim samoupravama, institucijama i privrednim subjektima koji imaju želju da afirmišu svoje proizvode i usluge u cilju podizanja konkurentnosti i boljeg tržišnog pozicioniranja kroz zaštitu prava intelektualne svojine (žig, dizajn, novi tehnološki proces proizvodnje).seminar_2

Cilj seminara je podizanje svesti o značaju intelektualne svojine za smanjenje sive ekonomije a u okviru aktivnosti podrške privredi u zaštiti i upravljanju intelektualnom svojinom kroz projekat Evropske unije VIP4SME na kome je Zavod intelektualnu svojinu  Repiblike Srbije partner. Sa posebnom pažnjom obrađen je segment: „Razvoj novog proizvoda sa aspekta zaštite intelektualne svojine“ i segment: „Znakovi razlikovanja u funkciji brendiranja“.seminar_1

U okviru primera iz prakse izuzetno interesovanje izazvali su predstavnici Opštine Žagubica, koji su izneli prepreke i probleme na koje su nailazili u postupku zaštite geografskog porekla za „Homoljski med“ i „Homoljski sir“. Njihova upornost i prepoznavanje značaja intelektualne svojine iznedrila je ova dva proizvoda iz oblasti poljoprivrede sa zaštićenim geografskim poreklom što je retkost u Republici Srbiji.

 

KOMENTARIŠI