Registracija stambenih zajednica u Požarevcu do 12. decembra 2017.

Registracija stambenih zajednica u Požarevcu do 12. decembra 2017.

Dana 12.06.2017.godine, počela je registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, obzirom da je dana 12.06.2017.godine počeo sa radom Registar stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu

foto: Igor Jurišić // ustupljena fotografija

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada dana 31.12.2016.godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada, na osnovu koga je Gradska uprava Grada Požarevca vodila evidenciju Skupštine stanara zgrada.

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016.godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl.22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Potrebna dokumenta i kontakt osobe zadužene za registraciju pronađite OVDE.

KOMENTARIŠI