Rejonizacija osnovnih škola u Požarevcu, pogledajte mapu sa svim ulicama

Rejonizacija osnovnih škola u Požarevcu, pogledajte mapu sa svim ulicama

Foto: Urban City // B.P.

Na Skupštini Grada Požarevca koja je održana u decembru, doneta je Odluka o određivanju područja osnovnih škola na području Grada Požarevca – rejonizacija.

Rejonizacija je poslednji put u Požarevcu rađena 1986. godine. Teritorija Grada Požarevca podeljena je na ukupno osam područja.

Foto: Grad Požarevac

Predviđeno je da se eventualno vrši revidiranje odluke na svakih pet godina ili u kraćem vremenskom periodu ukoliko se ukaže potreba za tim.

Ukoliko roditelji imaju razlog da decu ne upišu u najbližu školu u skladu sa ovom odlukom moći će da podnesu poseban zahtev za to sa svim razlozima.

Mapu određenih područja osnovnih škola pogledajte ovde.

KOMENTARIŠI