Loše rangirana odeljenja katastra u Požarevcu i Velikom Gradištu

Loše rangirana odeljenja katastra u Požarevcu i Velikom Gradištu

Foto: B.P.

Republički geodetski zavod je nakon izvršenog ocenjivanja radne uspešnosti za 2022. godinu sačinio je rang lista postignutih rezultata.

Vrednovanje radne uspešnosti vršeno je po Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Rang lista postignutih rezultata je sačinjena u skladu sa Uredbom o vrednovanju radne uspešnosti koja definiše ostvarenu radnu uspešnost u zavisnosti od ishoda vrednovanja radne uspešnosti, čiji raspon ocena iznosi od 1,0-4,0.

Od 50 rangiranih, odeljenje katastra u Požarevcu zauzelo je 28. mesto, dok je služba iz Velikog Gradišta na pretposlednjem 49. mestu.

KOMENTARIŠI