Remont TE „Kostolac B“: „Dvojka“ se sprema za zimu

Remont TE „Kostolac B“: „Dvojka“ se sprema za zimu

Remont je počeo 6. jula, a blok će biti na mreži 17. decembra. Do početka septembra urađeni su poslovi predviđeni termin-planom i uglavnom se odnose na merenja i demontažu opreme.

Kapitalni remont bloka 2 u TE „Kostolac B“ počeo je 6. jula. Predviđeno je da se svi poslovi završe do 17. decembra, kada se očekuje da ovaj termokapacitet bude sinhronizovan na elektroenergetsku mrežu Srbije.

– Pripreme za realizaciju kapitalnog remonta su trajale više od godinu dana, jer su poslovi kompleksni. Za svaki posao je potrebno određeno vreme pre ugovaranja – ukazuje Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“.

Složenost poslova diktira da se priprema za remont odvija u više faza, od kojih je prva izrada remontnih planova.

Foto: Energija Kostolac

– Sama realizacija poslova podrazumeva da se posle izrade planova pristupi formiranju konkursnih dokumentacija, a potom slede faze sagledavanja ponuda, ugovaranje… Takođe, za ovakve kompleksne poslove potrebno je više meseci za fabrikaciju opreme koja će se ugrađivati u zastoju bloka. Kako bi se jedan od tih ugovora uspešno realizovao, postoji tim kolega koje daju svoj doprinos u različitim fazama pripreme i realizacije ugovora, počev od tehničkih lica, komercijalnog sektora do najvišeg rukovodstva EPS-a – rekao je Ilić.

Od većih poslova koji se realizuju u kapitalnom remontu bloka 2 ove godine, treba spomenuti kapitalni remont turbogeneratora koji radi firma „GE Power“.

– Uvođenje primarnih i sekundarnih mera za redukciju azotnih jedinjenja radi konzorcijum oko firme „Via Ocel“, sa projektnim rešenjem „GE Power“.

Kapitalni remont RZV-a sa zamenom saća vrši „Termooprema“, a zamenu dela MP1 radi konzorcijum oko kompanije „Mont-r“. Velike poslove na ložnom uređaju i na postrojenjima goriva i otpepeljivanja izvode firme JP „Termoelektrane Kosovo“ i PRIM Kostolac. Migraciju upravljačkog sistema radi Institut „Mihajlo Pupin“, a remont transformatora sopstvene potrošnje bloka „Comel“ – rekao je Ilić.

Do početka septembra na bloku 2 su urađeni poslovi predviđeni termin-planom i uglavnom se odnose na merenja i demontažu opreme, ističe dr Dalibor Stević, glavni inženjer održavanja u ovoj termoelektrani.

– Kada je reč o kapitalnom remontu turbogeneratora, završena je demontaža, a defektaža i ispitivanje opreme su u završnoj fazi. Isporučeni su rezervni delovi i priprema za ugradnju. Rotor generatora i modul turbine visokog pritiska poslati su na fabrički servis kod originalnog proizvođača – dodaje Stević.

Kod kapitalnog remonta RZV-a, sa zamenom saća izvršena je kompletna demontaža toplog i hladnog saća. Nove pozicije toplog i hladnog saća proizvedene su kompletno i isporučene u TE „Kostolac B“. Kod zamene dela MP1 izvršena je demontaža 230 tona opreme, a u toku su montaža i zavarivanje nove. Montirano je oko 50 odsto pozicija cevi, a zavareno 22 odsto spojeva.

Kada je reč o migraciji upravljačkog sistema, demontiran je stari i montiran novi hardver u ormanima PLC-a.

– Instalisani su serveri, inženjerske stanice i sinhronizator vremena, a u toku je izrada LEDER-a i ekranskih prikaza – kaže Stević.

U sklopu remonta transformatora sopstvene potrošnje bloka 2BT2, urađena je demontaža transformatora i transport u fabriku izvođača radova, kao i rasklapanje, defektaža i ispitivanje transformatora, a predviđena je i zamena regulacione sklopke transformatora. Treba pomenuti i radove na zameni i modernizaciji opreme za merenje i regulaciju koji se uspešno realizuje prema projektu.

Foto: Energija Kostolac

 

Ekologija

Od značajnih ekoloških zahvata izdvaja se uvođenje primarnih i sekundarnih mera za redukciju NOx, koje će omogućiti dodatnu zaštitu životne sredine.

– Demontaža kanala aero-smeše i gorionika privodi se kraju. Kada je reč o proizvodnji opreme za ovaj segment remonta, počela je isporuka panela cevnog sistema kotla. U narednom periodu očekuju se isporuke gorionika, kanala aero-smeše i kanala vazduha. U toku su aktivnosti na demontaži cevnog sistema kotla, kao i pripremne aktivnosti za njegovu montažu – rekao je Stević.

KOMENTARIŠI