Na zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije na kojoj se raspravljalo o Predlogu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ministar Mladen Šarčević je izjavio između ostalog da je Predlog ZOSOV-a usaglašen sa sindikatima.

Ono što je ključno u našem stavu, a koji smo i izneli u zvaničnim zahtevima prema Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je od početka i dosledno ostao isti, a to je da se Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uskladi sa mišljenjem Agencije za borbu protiv korupcije u cilju sprečavanja centralizacije i korupcije u sistemu obrazovanja.

Takođe Sindikat obrazovanja Srbije, kao i ostali reprezentativni sindikati prosvete nisu prihvatili odredbe Nacrta ZOSOV-a nakon održanih javnih rasprava koje se odnose na ograničenje statusa neraspoređenog lica za čijim radom je u potpunosti prestala potreba, kao ni iznos naknade plate koja im pripada u visini od 65%.

Na poslednjem sastanku koji je održan u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja dana 24.08.2017. godine na kojem se sa sindikatima raspravljalo o naknadnim odredbama Nacrta ZOSOV-a, obećano nam je da će biti održan sledeći sastanak na kojem će Ministarstvo sa sindikatima usaglasiti konačnu verziju Predloga ZOSOV-a koji će ući u Skupštinu, ali do tog sastanka nikad nije ni došlo.

KOMENTARIŠI