Republička direkcija za imovinu: Prodaje se poslovni prostor u Požarevcu

Republička direkcija za imovinu: Prodaje se poslovni prostor u Požarevcu

Predmet prodaje je zgrada poslovnih usluga - poslovni prostor, površine 192 m2, u Požarevcu, u ul. Ilije Gojkovića br. 9, upisana u LN 16781 KO Požarevac kao poslovna zgrada - kancelarijski prostor, koja se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja i zemljište pod zgradom - objektom.

Predmet prodaje su objekti u Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Nišu, Pirotu, Gornjem Milanovcu, Subotici…

Predmet prodaje je zgrada poslovnih usluga – poslovni prostor, površine 192 m2, u Požarevcu, u ul. Ilije Gojkovića br. 9, upisana u LN 16781 KO Požarevac kao poslovna zgrada – kancelarijski prostor, koja se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja i zemljište pod zgradom – objektom.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene, a spisak nepokretnosti dostupan je na zvaničnom sajtu Republičke direkcije za imovinu –  www.rdi.gov.rs.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju nepokretnosti u terminima dogovorenim prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije, a najkasnije do 13. septembra (dva dana pre roka predviđenog za uplatu depozita).

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa, otkupe Prodajnu dokumentaciju i koja uplate depozit.

Ponude se dostavljaju na adresu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Ulica Kralja Milana br. 16, Beograd) najkasnije do 18.septembra na pisarnici Direkcije, radnim danom do 15 časova.

Javno otvaranje prispelih ponuda planirano je 20. septembra takođe u prostorijama Republičke direkcije u Beogradu u 11 časova.

KOMENTARIŠI