Rešena nedoumica da li je minimalac koji država isplaćuje plata ili dodatak...

Rešena nedoumica da li je minimalac koji država isplaćuje plata ili dodatak na platu

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Na današnjoj konferenciji za medije ministar finansija Siniša Mali rešio je jednu nedoumicu oko isplate državne pomoći.

“Stalno se ponavlja pitanje da li je država ono što isplaćuje kao minimalac – plata ili dodatak na platu. Za one koji imaju para i već plaćaju neke zarade, ovo što država pomaže je dodatak na platu. Oni koji nemaju nikakva sredstva za isplatu – ovo što država daje je praktično plata radnicima”, rekao je Siniša Mali.

Procedure su jednostavne i privrednici samo preko Poreske uprave treba da odaberu u kojoj poslovnoj banci žele da im se otvori namenski račun preko koga će ići sredstva od države.

“Privrednici se obavezuju da tri meseca nakon isplate poslednjeg minimalca, na primer u junu, ne smeju da smanjuju broj zaposlenih, da otpuste ljude u tom periodu”.

Podsećamo da pravo na korišćenje ekonomskih mera imaju firme u privatnom sektoru pod uslovom da od 15. marta 2020. do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020.

Pogodnosti mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.

Uslov za privredne subjekte je i da su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

Korisnici pomoći mogu da budu i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.

KOMENTARIŠI