Rimski legionari u Viminacijumu – predavanje u Biblioteci u Kostolcu

Rimski legionari u Viminacijumu – predavanje u Biblioteci u Kostolcu

Da li ste se nekad zapitali iz kojih su sve zemalja dolazili rimski legionari koji su nekada bili stacionirani u Viminacijumu? Dosadašnjim istraživanjima nekropola Viminacijuma, koja su započeta u poslednjoj četvrtini XX veka, istraženo je više od 14.000 grobova, sa preko 20.000 skeleta i više od 40.000 predmeta, koji svedoče o značaju i veličini grada, ali i o svakodnevnom životu njegovih stanovnika. Ovo vojno uporište prvobitno je bilo naseljavano vojnicima, a kasnije su stizali, po isteku službe i vojni veterani. Analize ostataka pronađenih u Viminaciju razjasnile su mnoge nedoumice koje su do sada mučile arheologe.
O rimskim legionarima u Viminacijumu govoriće dr Nemanja Mrđić, arheolog i naučni saradnik u Arheološkom parku Viminacijum.
Očekuje vas veoma zanimljivo predavanje sa odličnom video prezentacijom.
 
Datum: Sreda, 15. maj 2019. godina, u 19 časova
Mesto: Biblioteka u Kostolcu, Odeljenje Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac. 
O predavaču:
Dr Nemanja Mrđić osnovne studije arheologije završio je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa diplomskim radom „Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije i jugoistočnog dela Donje Panonije“. Magistrirao je 2009. godine na temi „Topografija i urbanizacija Viminacijuma“. Doktorirao je 2015. godine sa temom disertacije „Vojna ikonografija od III do V veka na prostoru Ilirika“.
Osnovno polje njegovog istraživanja predstavljaju rimska vojska, vojna oprema i oružje, fortifikacije i rimski limes, numizmatika, ali i multidisciplinarna istraživanja koja su obuhvatila daljinsku detekciju, geofiziku, antički urbanizam i pogrebne rituale.
Autor je tridesetak naučnih radova, koautor desetak monografija i učesnik brojnih naučnih skupova i kongresa.
Živi u Beogradu.

KOMENTARIŠI