Besplatna rehabilitacija u banjama, prijave se podnose do 21. maja

Besplatna rehabilitacija u banjama, prijave se podnose do 21. maja

Foto: Pixabay // ilustracija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas – poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje. Prijave se podnose od 6. do 21. maja 2019. godine.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 26.324 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos od 26.324 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku fonda u poslednjih pet godina.

Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili penzionerska kartica, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.

Besplatna rehabilitacija obuhvata troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Takođe, Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnih mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinašnom slučaju prilagođena potrebama penzionera.

Penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapije u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije Kosova i metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije KiM, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzije.

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju. Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijavu možete pronaći OVDE.

KOMENTARIŠI