Rukovodilac banke iz Kostolca nagrađen za najbolje usluge brzog transfera novca

Rukovodilac banke iz Kostolca nagrađen za najbolje usluge brzog transfera novca

Kompanija Western Union je svetski lider u elektronskom prenosu novca. Eki Transfers, platna Institucija koja pruža usluge Western Uniona i u okviru svog programa TOP 50 prepoznaje najbolje lokacije koje pružaju uslugu brzog transfera novca klijentima, nagrađuje njihove rukovodioce za postignute rezultate koje je lokacija ostvarila u 2016. godini.

Među nagrađenima su se našli i rukovodioci AIK Banke, Igor Jevremović iz ekspoziture Kostolac i Nebojša Arsić iz ekspoziture Niš, Nikole Pašića 42.

Western Union i Eki Transfers – platna Institucija, već godinama svoju pažnju usmeravaju ka pružanju najbolje usluge klijentima, a kvalitet i prepoznatljivost neke usluge ogledaju se upravo u ljudima koji se trude da učine korak dalje i time doprinesu ostvarenju najboljih poslovnih rezultata.

KOMENTARIŠI