On pojašnjava da Ministarstvo prosvete želi da uniforme u škole bude uvedeno na bazi dobrovoljnosti, dok se ne stvori “kritična masa i uniforme uvedu u sve škole”.

Oni koji su se izjasnili protiv uniformi svoj stav najčešće pravdaju finansijskim momentom i da je to dodatni namet na roditelje, a manji deo ima otpor jer smatraju da je to vraćanje kecelja iz perioda socijalizma.

“To nije klasična kecelja, to je dobra unificirana školska odeća. U celom svetu koji brine o obrazovanju – SAD, Kina, postoji dres kod, ponašanje i oblačenje u školi”, rekao je Šarčević za Tanjug.

Polemika se najčešće vodi oko toga ko će da plati uvođenje uniformi, a ministar kaže da i taj problem može lako da se prevaziđe. On navodi da se javljaju komapanije koje žele da budu sponzori, lokalne samouprave, a i same škole koje iz ličnih prihoda mogu da finansiraju uvođenje uniformi.

“Ne želimo nikoga silom da nateramo na taj projekat. Ako od septembra uniforme uvedemo u 50 do 60 odsto škola, a u toku naredne školske godine da dođemo do više od 75 odsto, onda smo pogodili metu”, kaže Šarčević.

U Osnovnoj škole “Aleksa Šantić” u Kaluđerici učenici nižih razreda uniforme nose od 2011. godine, kada je otvorena nova osnovna škola “Miloje Vasić”, a deo učenika prešao u nju.

Kako bi razlikovali svoje učenike, direktor škole Radivoje Miljić kaže da je predložio Savetu roditelja uvođenje uniformi, što je jednoglasno prihvaćeno.

“Preuzeli smo na sebe kupovinu uniformi da se roditelji ne bi trošili”, kaže Miljić za Tanjug i dodaje da je uniforma važan deo sazrevanja učenika i zaštitni znak jedne škole.

On kaže da je plan da od septembra uniforme budu uvedene za učenike viših razreda osnovne škole, ali i za nastavnike.

KOMENTARIŠI