Sa kopa „Drmno“: Najveći bager ponovo radi

Sa kopa „Drmno“: Najveći bager ponovo radi

Bager 2000 na petom BTO sistemu u kopu „Drmno“, počeo je da radi.

Nakon nešto više od dva meseca remonta, bager 2000 na petom BTO sistemu u kopu „Drmno“, počeo je da radi. Na ovoj najmlađoj rudarskoj mašini uspešno je zamenjen reduktor radnog točka.

Vreme od skoro dva i po meseca iskorišćeno je i za mnogobrojne radove na osvežavanju mašine i za pripremu bagera za rad. Time će se sada pobolјšati kapacitet otkrivanja ležišta uglјa u skladu sa bilansnim cilјevima za ovu godinu.

Inače, samoj opravci prisustvovali su i predstavnici isporučioca opreme „Takrafa“ iz Nemačke jer je bager i dalјe u garancijskom roku.

KOMENTARIŠI