Godina za nama u ogranku “TE-KO Kostolac” biće upamćena po ostvarenoj rekordnoj proizvodnji električne energije od 6,752 milijarde kilovat-časova i proizvodnji uglјa od 9,11 miliona tona. To je drugi po redu proizvodni rezultat rudara od početka eksploatacije lignita u ovom rudarskom basenu.

Upoređivanjem proizvodnih rezultata 2016. i 2011. godine pokazuje se da je prošle godine sa manje uglјa proizvedeno za oko 500 miliona kilovat-časova električne energije više u odnosu na 2011, kada je zabeležena rekordna proizvodnja uglјa. U godini za nama ostvarena je rekordna proizvodnja električne energije uz smanjenje potrošnje uglјa, a to govori pre svega o tehničkoj pouzdanosti i efikasnosti termokapaciteta u Kostolcu, ali i o kvalitetu proizvodnje i isporučenog lignita.

U rudarskom sektoru ogranka “TE-KO Kostolacˮ ocenjuju da su u prošloj godini ostvareni dobri proizvodni rezultati u dosta složenim tehničko-tehnološkim uslovima. Podsetimo da je najveća proizvodnja uglјa na kopu “Drmno” ostvarena 2011. godine, kada je iskopano 9,23 miliona tona lignita. Kada je reč o učinku rudarskih sistema angažovanih na otkrivanju uglјa, podaci govore da je ostvarena ukupna proizvodnja od 40.010.946 kubika jalovine.

– Rudari su ostvarili i premašili projektovani kapacitet proizvodnje uglјa od devet miliona tona uglјa godišnje i uspeli da u složenim tehničko-tehnološkim uslovima proizvedu više od 40 miliona kubnih metara čvrste mase, ocenio je Ivan Tašić, direktor za proizvodnju uglјa u ogranku “TE-KO Kostolacˮ.

Važno je što se sve to postiglo iako se proizvodnja uglјa u prošloj godini skoro pet meseci odvijala bez klјučnog bagera 800, zbog problema sa ležajem okreta gornje gradnje i da je rad jalovinskih rudarskih sistema bio opterećen brojnim problemima. Kop “Drmno”, uprkos svemu, radio je pouzdano i sigurno i u potpunosti smo ostvarili svoju misiju, a to je kontinuirano i kvalitetno snabdevanje termoenergetskih postrojenja za proizvodnju električne energije.

U 2017. godini rudari kopa “Drmno” imaće pune ruke posla. Pored ostvarivanja proizvodnih cilјeva, pred njima je i realizacija investicionih projekata koji su u funkciji obezbeđivanja neophodnih uslova za rad i napredovanje rudarskih radova, ali i dalјeg razvoja.

– U ovoj godini treba proizvesti 9,33 miliona tona uglјa, od čega 9,18 miliona za potrebe termoelektrana i 150.000 tona lignita za široku i industrijsku proizvodnju. Rudarskim sistemima koji rade na otkrivanju uglјa planirano je da se otkopa 40.500.000 kubika čvrste mase. Da bi se planovi realizovali, veoma je važno da se u ovoj godini na vreme sprovedu sve javne nabavke i da se planirane remontne aktivnosti obave kvalitetno i na vreme. Očekuju nas ozbilјni mašinski zahvati na rudarskoj mehanizaciji koja radi u sklopu tri velika jalovinska sistema, najavlјuje Tašić.

Na bagerima SRs 2000, koji su angažovani u sklopu drugog i petog jalovinskog sistema, biće zamenjeni reduktori kopanja. Na rudarskoj mašini istog tipa, koja radi u okviru trećeg jalovinskog sistema, biće zamenjen kugliban i kran zupčanik na okretu gornje gradnje.

– Važno je da zadržimo ostvareni kapacitet rudarske mehanizacije, ali u prvom redu moramo da povećamo vremensko iskorišćenje do nivoa od 5.000 sati rada u toku godine. Da bi se došlo do želјenog cilјa, mora se sve detalјno i na vreme odraditi i važno je izgraditi neophodne objekte kao što su: LC 15 linija bunara za predodvodnjavanje, putevi, izmeštanje korita kličevačkog Dunavca. Znamo šta je potrebno i očekujemo operativnu podršku u cilјu stabilnog snabdevanja postojećih termoenergetskih kapaciteta u Kostolcu, kaže Tašić.

Montažni plac

-Početkom januara obavili smo primopredaju montažnog placa na kopu “Drmno” sa kineskom kompanijom CMEK. Na taj način formalno smo stavili tačku na sve naše aktivnosti koje su se odnosile na stvaranje uslova za početak montaže nove rudarske opreme. Biće ovo za nas još jedna radna, teška i, očekujem, uspešna godina, objasnio je Tašić.

U ovoj godini otvoriće se i novo poglavlјe u razvoju Površinskog kopa “Drmno”. Već u prvim mesecima 2017. počinje montaža novog rudarskog sistema koji se sastoji od bagera, osam pogonskih stanica, 12 kilometara transportne trase odlagača i trafostanice. U novu rudarsku mehanizaciju, koja je u funkciji ostvarivanja vizije proširenja proizvodnih kapaciteta kopa “Drmno” sa devet na 12 miliona tona uglјa godišnje, i drugu prateću opremu biće uloženo oko 122 miliona dolara.

Tri decenije od početka eksploatacije

Za rudare kopa “Drmno” 2017. je i godina jubileja. Naime, u aprilu ove godine navršavaju se tri decenije od početka eksploatacije uglјa iz ležišta kopa “Drmno”. Podsetimo da su 1984. godine počeli prvi radovi na otkrivanju uglјenog ležišta.

 

KOMENTARIŠI