Foto: Urban City / B.P.

Štab za vanredne situacije na osnovu činjenice da je došlo do sanacije požara na gradskoj deponiji, kao i prestanka potrebe za dodatnim angažovanjem snaga i sredstva privrednih subjekata, predložio je gradonačelniku Grada Požarevca da ukine vanrednu situaciju zbog prestanka razloga za dalje trajanje vanredne situacije na delu teritorije grada Požarevca – gradska deponija Jeremijino polje.

Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije gradonačelnik Grada Požarevca ukida vanrednu situacija na delu teritorije grada Požarevca – gradska deponija Jeremijino polje, proglašena Odlukom gradonačelnika Grada Požarevca, usled izbijanja požara, kao i potrebe za dodatnim angažovanjem snaga i sredstva privrednih subjekata na sanaciji požara, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka kojom je ova vanredna situacija proglašena br. 011-217-23/21 od 04.07.2021. godine.

KOMENTARIŠI