Foto: Urban City // B.P.

-Pozdravljamo preseljenje javnih preduzeća, postavljamo pitanja o sudbini i troškovima spornog ugovora o zakupu, navodi se u saopštenju Pokreta “Jasno i glasno” koje u nastavku prenosimo u celosti.

-Pre nekoliko dana je gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, objavio da je Grad kupio prostor „Komercijalne banke“ za nešto više od sedamdeset miliona dinara,  gde će se preseliti dva gradska preduzeća – JKP Vodovod i kanalizacija i JP Komunalne službe, što  Pokret Jasno i glasno pozdravlja, navodi se.

-Smatramo da je to, između ostalog, uspeh i naše organizacije i naše kampanje koja je trajala više od govinu i po dana, a u cilju raskida ugovora o zakupu koji je februara prethodne godine JKP Vodovod i kanalizacija zaključio sa vlasnikom zgrade u Dr Voje Dulića, izvršiteljem Markom Nikolićem. Reč je bila o ugovoru vrednosti veće od 164 miliona dinara na desetogodišnjem nivou i tada smo tvrdili da je za taj novac mogao biti pribavljen prostor u svojinu, koji će ostati trajno imovina preduzeća i Grada kao osnivača. Ova naša teza je kupovinom prostora „Komercijalne banke“ za iznos nešto veći od 70 miliona i dokazana.

Ovo preseljenje, međutim, otvara nova pitanja, a u pogledu sudbine ugovora o zakupu luksuznog prostora u Dr Voje Dulića, imajući u vidu da je JKP Vodovod i kanalizacija ovaj prostor zakupio na 10 godina id a kod takvih ugovora postoji obaveza naknade štete zbog preuranjenog raskidanja.  Kao što smo ranije objavili, prema slovu samog ugovora koji imamo u posedu, ukoliko se zakup raskine u prve četiri godine, dužnost je zakupca da plati iznose zakupnina za sve četiri prve godine a zaključno sa 5.5.2024. godine. Dakle, sem što je već platio gotovo 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime dosadašnjeg zakupa, u slučaju selidbe će platiti još toliko, samo zato što prostor napušta pre roka. Na ovaj način zakupodavac dobija natrag prazan prostor na novo ustupanje ili korišćenje i sticanje novog profita ili zakupnina, a ostvaruje i pravo na takozvane “penale” kao da je zakupac još dodatne dve godine boravio u tom prostoru, dodaje se u saopštenju.

-Stoga je pitanje koje mi imamo za gradsku vlast sledeće: da li je sporan ugovor o zakupu raskinut, da li su ove odredbe o penalima ostale na snazi i da li će preduzeće koje i samo ima brojne finansijske probleme i probleme u vodosnabdevanju grada morati da ih plati nakon sve štete koje je priredilo građanima i gradu svojim nedomaćinskim poslovanjem? Ukoliko je odgovor potvrdan, postavlja se pitanje iz kojih sredstava će biti plaćeni i da li će to opteretiti građane kroz račune za struju i druge namete, ili budžet grada kao osnivača? Svega ovoga ne bi bilo, da je gradsko pravobranilaštvo pokrenulo pred sudom i na vreme tužbu za raskid ugovora o zakupu zbog prekomernog oštećenja, kako smo i predložili u septembru prošle godine, zaključuje se u saopštenju Pokreta “Janso i glasno”.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI