Sastanak na temu promocije Potprojekta SRB7 u Požarevcu u utorak 25. juna

  U utorak, 25.06.2019. GODINE SA POČETKOM U 11.00 časova u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru doo Beograd u saradnji sa predstavnicima Grada Požarevca održaće sastanak na temu promocije Potprojekta SRB7 i animacije tržišta u Požarevcu, a u cilju poboljšanja vidljivosti projekta.

  Potprojekat SRB7 obuhvata modalitet stambenog rešenja – pribavljanje stanova u javnu svojinu Republike Srbije, a kojim se kupljeni stanovi dodeljuju u zakup izabranim korisnicima sa mogućnošću kupovine. Postupak je pokrenut Odlukama o pokretanju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izbor stanova koji se pribavljaju u svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, potprojekat SRB7, komponenta
  1 – kupovina stanova (broj 4979 od 14.09.2018. godine i broj 2993 od
  28.05.2019.godine).

  Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak prikupljanja pismenih ponuda i izbora najboljih ponuđača. Četvrti javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti stanova u javnu svojinu na teritoriji opštine Bačka
  Palanka, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Ub i gradovi Zrenjanin, Kikinda, Požarevac i Sremska Mitrovica i graničnih opština i gradova objavljen je dana 30.05.2019.godine.

  KOMENTARIŠI