Sistem kanala za odvodnjavanje dug više od pet kilometara ubuduće će čuvati sela Maljurevac, Bradarac i Bubušinac od izlivanja Mlave i podzemnih voda.

“Postigli smo efekat ekološkog faktora i odvodnjavanje unutrašnjih voda i podzemnih voda iz ova tri sela”, kaže Nenad Milanović, direktor AD “Vodoprivreda” iz Požarevca.

Foto: AD “Vodoprivreda” Facebook
TE-K-STIL u TE-KO Kostolac

“Tako da možemo da kažemo da je ovo jedna kapitalna investicija, koja će pokazati tek u budućnosti šta je sve moguće. Kad dođu neke velike vode u Mlavi, videće se šta ovaj kanal može sve”, ističe Vuk Marković, inženjer hidrogradnje u AD “Vodoprivreda”.

U poslednju treću fazu radova Grad Požarevac investirao je više od 40 miliona dinara. Do sada je u zaštitu od poplava naselja u priobalju Mlave uloženo preko devedeset miliona dinara.

Foto: Urban City

“Grad Požarevac već od ove godine i ulaže sredstva za redovno održavanje tih nasipa, bedema pored reka. Naravno, mi već razmišljamo i o nekim drugim rešenjima, posebno za teritoriju Grada Požarevca pored reke Morave”, navodi gradonačelnik Požarevca Bane Spasović.

Foto: AD “Vodoprivreda” Facebook
Priprema terena i ugradnja geo tekstila u obalu Velike Morave kod Poljane.

Kanalsku mrežu izgradilo je požarevačko preduzeće “Vodoprivreda”. Osim na Mlavi, angažovani su i na izgradnji obaloutvrda na Velikoj Moravi. Ovaj projekat od velikog je značaja za odbranu Grada Požarevca od poplava, a finansiraju ga “Srbijavode”.

“Na Moravi se radi zaštita obaloutvrde u zoni sela Poljana. Sprečavamo prodor Morave prema nasipu i to je jedna od jako bitnih tačaka za odbranu Grada Požarevca od budućih poplava”, navodi Milanović.

Foto: AD “Vodoprivreda” Facebook

U požarevačkoj Gradskoj upravi uvereni su da se završetkom kanalske mreže u priobalju Mlave više neće ponoviti 2014. godina kada se voda iz starog korita reke izlila i poplavila preko sto domaćinstava u Maljurevcu.

KOMENTARIŠI