Foto: KPZ

Povelja kulture Grada Požarevca dodeljuje se pravnim licima, za izvanredne rezultate, dostignuća u radu u oblasti kulture i doprinos razvoju kulture, a koja nisu ranije nagrađivana.

Povelja kulture Grada Požarevca dodeljuje se fizičkim licima za rezultate koji predstavljaju izvanredan stvaralački doprinos unapređenju i širenju kulture, prosvete i nauke, ukoliko je aktivnost kojom se bave predstavljena i dostupna javnosti, a koja nisu ranije nagrađivana.

Povodom Novembarskih dana kulture može se dodeliti najviše 5 Povelja. Pravo predlaganja kandidata za Povelju imaju sva pravna i fizička lica. Predlagači pravna lica dostavljaju svoje adrese sedišta, a predlagači fizička lica dostavljaju svoje lične podatke: ime i prezime, broj lične karte i adresu stanovanja.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi uz obrazloženje i sadrži podatke o kandidatu: adresu stanovanja za fizička lica ili adresu sedišta za pravna lica, kao i rezultate rada kandidata .
Predlozi za dodelu Povelje kulture Grada Požarevca dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Kulturno – prosvetna zajednica Grada Požarevca
Sime Simića 1
12000 Požarevac
– Predlog za Povelju kulture-

Rok za dostavljanje predloga je utorak, 14.novembar 2017. godine.

Odluku o dodeli Povelja kulture Grada Požarevca donosi Odbor za dodeljivanje nagrada koji će imenovati Predsedništvo Kulturno-prosvetne zajednice Grada Požarevca.

Odluka Odbora je konačna.

 

KOMENTARIŠI