Sistem za odsumporavanje u TE "Kostolac B"

Ovaj sistem, sa rokom trajanja od 15 godina, gradi se u sklopu kreditnog aranžmana Srbije sa Republikom Kinom – ukupne vrednosti milijardu i 60 miliona dolara.

 – Posle puštanja u rad sistema za odsumporavanje, emisija sumpor-dioksida u termoelektrani “Kostolac B” biće ispod 200 miligrama po kubnom metru – kaže Predrag Cvijanović, šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku TE-KO “Kostolac” Predrag Cvijanović.

Na smanjenju zagađenja se radi i u termoelektrani “Kostolac A”, u kojoj je u avgustu počeo probni rad postrojenja za transport pepela i šljake na novu deponiju koja se nalazi na površinskom kopu “Ćirikovac”. Za staru deponiju pepela – na Srednje-kostolačkom ostrvu – urađen je projekat zatvaranja i njegova realizacija je u toku. Takozvana “Kaseta A” je pošumljena, jedan deo je rekultivisan i probno zatvoren, pa se trenutno naizmenično koriste kasete “B” i “C”…

Osim sistema za odsumporavanje, prva faza kreditnog aranžmana sa Kinom obuhvata i revitalizaciju blokova B 1 i B 2, te gradnju železničkog koloseka i pristaništa.

Radovi u drugoj fazi će obuhvatiti izgradnju novog termo-bloka B 3 i proširenje kapaciteta kopa “Drmno” sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje. Da bi se izgradio blok B 3, neophodno je najpre proširiti kapacitet kopa “Drmno”, što je i započelo ovog meseca – postavljanjem šestog BTO sistema. Ovaj sistem biće pušten u rad 2020, a njegova gradnja koštaće 123 miliona dolara.

KOMENTARIŠI