Srbija ima plan reagovanja u slučaju većeg priliva izbeglica

Srbija ima plan reagovanja u slučaju većeg priliva izbeglica

Foto: Urban City / B.P.

Premijerka Ana Brnabić najavila za petak sastanak sa timom za migracije.

U 17 prihvatnih centara kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije smešteno je 5.556 ljudi, a procene su da ih izvan centara ima još oko 700. Ova brojka stabilna je poslednjih meseci, kažu u Komesarijatu, i dodaju da su naši kapaciteti 6.000 mesta.

To praktično znači da Srbija ne bi mogla da izdrži iznenadni veći priliv izbeglica i migranata. U Komesarijatu, međutim, kažu da je situacija na terenu ipak drugačija:

– U slučaju povećanog priliva taj kapacitet može da se povećava u zavisnosti od potreba. Intenzivno pratimo šta se dešava na tursko-grčkoj granici. Od 2015. godine Vlada redovno usvaja i ažurira Plan reagovanja na povećan broj migranata, kojim su predviđene mere.

Premijerka Ana Brnabić najavila je tako za petak sastanak sa svojim timom za migracije, na kom će se, kako je rečeno, razmatrati kako da Srbija zaštiti granice. Da je situacija daleko od ružičaste, iako ne veruje da će Turska pustiti na stotine hiljada ljudi ka Evropi, smatra Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

– Turci opipavaju Evropi puls, tražeći finansijsku, političku i vojnu podršku – kaže Đurović. – Ipak, Grčka i Bugarska odlučne su da talas ne puste dalje. Međutim, dovoljno je da Erdogan pusti samo desetak hiljada ljudi kao opomenu, za nas bi to već bilo previše.

KOMENTARIŠI