Srbiji fali još 145 notara, u Požarevcu ih ima tri, u celom...

Srbiji fali još 145 notara, u Požarevcu ih ima tri, u celom okrugu pet

Foto: Urban City / B.P.

Za sedam godina javni beležnici uradili 15 miliona pravnih poslova, a od toga je 1,4 miliona ugovora o prometu nepokretnosti. Uskoro novine u postupcima ostavina i sastavljanja smrtovnica.

Više od 15 miliona pravnih poslova uradili su javni beležnici u Srbiji od uvođenja notarijata u septembru 2014. pa do kraja 2021. godine. U tom periodu, tokom sedam godina i četiri meseca, u javnobeležničkim kancelarijama širom Srbije obavljeno je 15.374.160 pravnih poslova, od čega je najviše javnobeležničkih overa – više od 13 miliona.

Reč je o mnogobrojnim poslovima koje su ranije završavali samo sudovi, čiji je rad sada u velikoj meri rasterećen, pa sudovi mogu da se bave u najvećoj meri svojim primarnim poslom, a to su suđenja u parnicama i krivicama, privrednim, upravnim i drugim sporovima.

Sada u našoj zemlji ima 225 notara, ali da je za punu popunjenost potrebno 370.

Javni beležnici u ovom trenutku zapošljavaju još 1.430 ljudi, od kojih su 72 javnobeležnička pomoćnika, 669 javnobeležničkih saradnika i pripravnika, a 689 zaposlenih bavi se administrativnim poslovima.

Sudovi bi uskoro mogli da istovremeno poveravaju notarima sastavljanje smrtovnica i vođenje ostavinskih postupaka.

U ovom trenutku neki sudovi tako već i rade, ali većina prvo poverava sastavljanje smrtovnice javnom beležniku, a potom se predmet vraća sudu, da bi nakon toga sud ili ponovo poverio predmet za ostavinski postupak notaru, ili ga zadržao. Cilj najavljene promene je da taj administrativni korak bude izbegnut i da na taj način bude povećana efikasnost u sprovođenju ovih postupaka.

U Požarevcu od uvođenja javnih beležnika radi ukupno tri notara. U Braničevskom okrugu, notara imaju samo u opštini Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi.

KOMENTARIŠI