Foto: A.K.

Obaveštavaju se građani Opštine Malo Crniće da Opštinska uprava Malo Crniće, izlaže deo biračkog spiska za područje Opštine Malo Crniće na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, u zgradi Opštinske uprave u Malom Crniću, Bajlonijeva 119, kancelarija broj 14, pozivom na broj 012/280-016, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na sajtu Opštine Malo Crniće, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18.03.2022. godine u 24,00 časova.

Građani koji lično vrše uvid potrebno je da na uvid donesu ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se u Opštinskoj upravi Malo Crniće DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA (15 dana pre dana određenog za glasanje), nakon zaključenja biračkog spiska zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave, najkasnije 72 časa pre održavanja glasanja.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i na isti način i po istom postupku kao i građani.

Obaveštavaju se građani da Opštinskoj upravi Malo Crniće mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12.03.2022. godine do 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

KOMENTARIŠI