Šta je GDPR? Danas stupa na snagu, a kazne su MILIONSKE

Šta je GDPR? Danas stupa na snagu, a kazne su MILIONSKE

Sve kompanije koje posluju sa fizičkim ili pravnim licima iz EU u obavezi su da primenuju GDPR

Na današnji dan počinje primena evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation) – GDPR, i sve kompanije koje posluju sa fizičkim ili pravnim licima iz EU u obavezi su da je primenuju, a zaprećene kazne su milionske.

Šta je GDPR?

– Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR) je uredba usvojena na nivou Evropske unije 2016. godine, a cilj njenog donošenja je unificirana zaštita podataka o ličnosti na tlu EU, kao i u zemljama koje obrađuju podatke o ličnosti državljana EU. Imajući u vidu obim promena koje uredba donosi, ostavljen je period prilagođavanja u kome su, pre svega privredna društva koja su osnovana i/ili posluju u zemljama članicama EU, kao i ona koja nisu, ali obrađuju podatke o ličnosti na koje se može primeniti GDPR, dužna da usklade svoje poslovanje sa njegovim odredbama. Navedeni period prilagođavanja se završava danas, 25. maja 2018. godine.

Šta za preduzetnike, mala i srednja preduzeća i kompanije u Srbiji znači 25. maj i primena GDPR? Šta se od tog dana menja u njihovom poslovanju?

– Od 25. maja preduzetnici koji obrađuju podatke građana EU ili targetiraju građane EU kako bi im ponudili odnosno prodali svoje proizvode ili usluge su u riziku od kazni koje propisuje GDPR. Takođe, ovi entiteti su i u riziku da fizička lica, čiji se podaci o ličnosti obrađuju, traže ostvarivanje svojih prava po GDPR-u. Svi koji u svom poslovanju obrađuju lične podatke građana EU iz bilo koje zemlje, moraju prilagoditi svoje poslovanje i uskladiti ga s GDPR-om kako bi smanjili rizik i nastavili poslovati na tržištu EU.

KOMENTARIŠI