Stiže dividenda akcionarima NIS-a

Stiže dividenda akcionarima NIS-a

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Akcionarima Naftne industrije Srbije (NIS) danas, 24. avgusta 2023. godine, biće isplaćena dividenda od bruto 143,29 dinara po akciji, odnosno 121,8 dinara neto, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara NIS o raspodeli dobiti za 2022. godinu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima koji su na dan 19. jun 2023. godine bili upisani kao zakoniti imaoci akcija NIS u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Dan obračuna za isplatu dividende je 23. avgust.

KOMENTARIŠI