Sto dana rada predsednice Skupštine GO Kostolac Milene Cerovšek

Sto dana rada predsednice Skupštine GO Kostolac Milene Cerovšek

Predsednica Skupštine Gradske opštine Kostolac, Milena Cerovšek, je povodom 100 dana obavljanja funkcije govorila o najznačajnijim odlukama koje su donete, ali i onima koje su u planu.

Kada su mladi i perspektivni ljudi na veoma važnim funkcijama, neizbežan je rezultat dobrog upravljanjana lokalnom nivou. Od 27. decembra vi ste predsednica Skupštine Gradske opštine Kostolac. Od tada pa do danas doneto je niz dobrih odluka na sednicama lokalnog parlamenta, koje su uticale Gradska opština Kostolac krene putem prosperiteta. Koje su to najznačajnije odluke koje je Skupština Gradske opštine Kostolac donela od kada ste vi predsednica?

Na funkciju predsednice Skupštine Gradske opštine Kostolac, izabrana sam na 6.redovnoj sednici, koja je održana 27. decembra 2018. godine. Od dana stupanja na funkciju, održane su 4. redovne sednice Skupštine, tri redovne i jedna po hitnosti. Doneto je niz odluka, rešenja koje unapređuju funkcionisanje Gradske opštine Kostolac i jedno mišljenje, koje je dato na predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije “Dragulj”.

Doneta su rešenja za sve komisije koje obrazuje Skupština Gradske opštine Kostolac. Takođe donetoje i Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Centar za kulturu “Kostolac”.

Zbog podnetih ostavki tri člana Veća Gradske opštine Kostolac, Skupšti na je donela Rešenje o njihovom razrešenju i sproveden je postupak izbora, zako je su doneta Rešenja o imenovanju.

Takođe donete su i dve odluke: – Odluka o izmenama Odluke o ustanovljavanju Povenje “Đorđe Vajfert” podnazivom “Vajfertov žig”, “Ključ Kostolca i Zvanja počasnog građanina Kostolca” i nagrade “Đak generacije škola Gradske opštine Kostolac” i “Sportista generacije škola Gradske opštine Kostolac”.

Kako vidite budući rad Skupštine i štabi po Vašem mišljenju trebalo menjati u radu lokalnog parlamenta, kako bi se odluke brže i efikasnije donosile?

Od samog početka, tačnije odstupanja na funkciju, najpre sam se upoznala sa šefovima odborničkih grupa, gde samim ponudi la da kako proporcionalno učestvuju u radu Skupštine, tako isto učestvuju u radu skupštinskih komisija i radnih tela. Neki su to prihvatili, neki nisu, ali svaka ko mislim daje o dobro za bolji i efikasniji rad Skupštine.

Na prošloj sednici, obavestila sam odbornike daću u buduće nakon izdavanja materijala za sednicu Skupštine, pozvati šefove odborničkih grupa na sastanak, na kome ćemo razmatrati dnevni red.Na taj način ubrzaćemo donoše njemnogih odluka.

Otvorena vrata su jedna novina, kako bi se upoznala sa svim problemima građana sa teritorije Gradske opštine Kostolac, uključujući i četiri Mesne zajednice koje pripadaju kostolačkoj opštini.

Takođe planiramo u budućnosti da po uzoru na Skupštinu Grada Požarevca uvedemo elektronsku sednicu, čime ćemo unaprediti rad Skupštine.

Da li ste zadovoljni saradnjom izvršne i zakonodavne vlasti?

Saradnja između zakonodavne vlasti, koju ja predstavljam i izvršne vlasti je na zadovoljavajućem nivou, ali uvek ima mesta za bolje. U stalnom sam kontaktu sa članovima izvršnih organa vlasti, pogotovo sa predsednikom Gradske opštine Kostolac, a sve u cilju zadovoljavanja potreba i interesa građana naše opštine.

U 2019. godini treba da se donese još mnoštvo odluka, kako bi se realizovalo sve što je predviđeno budžetom. Šta građani kostolačke opštine mogu da očekuju u skorije vreme?

To je u suštini više pitanje za izvršnu vlast. Skupština je donela Odluku o budžetuza 2019.godinu u kojoj su predviđene mnoge investicije, čija je realizacija u nadležnosti izvršnog organa vlasti, odnosno Veća Gradske opštine Kostolac, tako da zakonodavna vlast može samo dati podršku u svakom smislu te reči, bez mešanja u rad iste.

KOMENTARIŠI