“Stop porodičnom nasilju“ održana tribina u Velikom Gradištu

“Stop porodičnom nasilju“ održana tribina u Velikom Gradištu

U svečanoj sali Skupštine opštine Veliko Gradište, danas je, povodom obeležavanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, održana tribina pod nazivom “Stop porodičnom nasilju“.

O ovoj izuzetno osetljivoj i aktuelnoj temi govorili su komandir Policijske ispostave i inspektor kriminalističke policije u Velikom Gradištu, javni tužilac, Saša Milojković, i direktorka Centra za socijalni rad Veliko Gradište i Golubac, Neda Brajković.

Pored građana, predavanju su prisustvovali i učenici završnih razreda Srednje škole u Velikom Gradištu sa profesorima i školskim pedagogom te predstavnici Centra za socijalni rad i opštine Veliko Gradište.

Posetioci su se upoznali sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 01. juna ove godine, odnosno prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Na tribini je objašnjeno šta spada pod porodično nasilje, postupak prijavljivanja nasilnika kao i dalje postupanje nadležnih organa. Kao najčešći uzroci, navedeni su rodna neravnopravnost i obrasci ponašanja, dok su izvršioci nasilja uglavnom osobe pod dejstvom alkohola.

Kako ističe javni tužilac, ove godine trend krivičnih dela ove vrste je u opadanju, a tome je doprinela i Grupa za koordinaciju koja se sastaje dva puta mesečno. Blagovremeno postupanje pripadnika Policijske ispostave sputava nasilnike u daljem pokušaju, ali veliku prepreku u rešavanju ovog problema predstavljaju ekonomska zavisnost i emotivna vezanost žrtve za izvršioca nasilja.

U Centru ističu da je najvažniji zadatak pomoći žrtvi i prepoznati nasilje. Preduzimaju se mere osnaživanja, a po potrebi osoba se smešta i u “sigurnu kuću“ ukoliko je sigurna da želi samostalno da započne novi život. Među žrtvama su, zbog načina života, najugroženije žene sa sela.

Na tribini je uočeno da mladi teško prepoznaju nasilje i uglavnom ne priznaju da ono postoji. Kako ističu profesori i pedagog Srednje škole, problem nasilja mora dublje da se sagleda jer se ne dešava nekom drugom već upravo i adolescentima, a naročito onima koji su u vezama.

Kako je ovom prilikom istaknuto, današnji sastanak bio je samo prvi u nizu budući da ovaj problem zahteva sinhronizovanu aktivnost i edukaciju svih učesnika u prepoznavanju i zaštiti žrtava porodičnog nasilja.

KOMENTARIŠI