Foto: Urban City // B.P. / Ilustracija

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) umetnika i sveštenih osoba više nije stvar izbora, nego obaveza, s tim što svi oni plaćaju doprinose prema osnovicama osiguranja koje ne moraju da odgovaraju njihovim realnim ostvarenim zaradama.

Za sveštenike i verske službenike uplata doprinosa ide iz budžeta Republike, u visini najniže mesečno osnovice, ali osiguranik može da se opredeli i za neku višu osnovicu. U tom slučaju razliku između najniže i opredeljene osnovice uplaćuje sam osiguranik, odnosno crkva ili verska zajednica.

Ukoliko umetnik ispunjava propisane uslove, odnosno ima poslovnu sposobnost i umetničku delatnost obavlja kao jedino ili glavno zanimanje i živi u Srbiji podnosi zahtev reprezentativnom udruženju za utvrđivanje staža, odnosno upis u članstvo. Činjenica da se umetnička delatnost obavlja kao jedina, znači da umetnik glavni deo prihoda ili sva svoja primanja ostvaruje upravo tim radom, odnosno nije u osiguranju po nekom drugom osnovu – primera radi, nije u radnom odnosu.

Ako takav umetnik bude upisan u članstvo, upravo taj upis znači početak uplate doprinosa za PIO, nakon čega treba da se javi Fondu PIO kako bi se registrovala prijava na osiguranje. S druge strane, donošenje dekreta o postavljanju osoba koje obavljaju versku delatnost kao jedino zanimanje stiče se svojstvo osiguranika, pa im od dana postavljenja teče i obavezno penzijsko osiguranje i traje sve do dana razrešenja.

Ovo se tiče građana koji profesionalnu delatnost obavljaju samostalno. Ali ima mnogo onih koji su na drugi način angažovani i to tako što su najčešće zaposleni u ustanovama kulture ili obrazovanja. Angažovanje po ugovoru o radu, podrazumeva sva prava i obaveze iz radnog odnosa i u takvom slučaju su oni u potpunosti izjednačeni sa drugim zaposlenima, bez obzira na profesiju.

Ono što podvlače u Fondu PIO je da osiguranik mora da ih obavesti o svim promenama u toku osiguranja. Jer, ako dođe do prestanka osiguranja, nema retroaktivnog unosa u evidenciju udruženja. Prestanak članstva utvrđuje se danom kada je promena registrovana u evidenciji. Dakle, promena statusa u članstvu u reprezentativnom udruženju, to jest donošenje dekreta crkve ili verske zajednice, predstavlja osnov za promenu u osiguranju, zaključuju u Fondu PIO.

KOMENTARIŠI