Foto: B.P.

Tim Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), posetio je prethodne nedelje KPZ Zabela u Požarevcu.

Tokom posete, pažnja je bila posvećena postupanju zavoda u vezi sa prisustvom psihoaktivnih supstanci i lečenju zavisnika, navodi se u saopštenju Ombudsmana.

Postojanje psihoaktivnih supstanci u zatvorima NPM kontroliše i posmatra sa bezbednosnog, zdravstvenog i tretmanskog aspekta, a ključni nalazi iz ove posete biće objavljeni u okviru posebnog tematskog izveštaja, nakon što se realizuju planirane posete zavodima.

KOMENTARIŠI